Protectam FN1®

protectam fn1

POPIS
Protectam FN1® je suspenze pro vytvoření svrchní minerální bezrozpouštědlové nátěrové aktivní fotokatalytické ochranné vrstvy na bázi fotokatalytického oxidu titaničitého redukující koncentraci organických a anorganických polutantů ve vzduchu a zároveň chránící ošetřený povrch proti mikroorganizmům. Vrstva se aktivuje denním světlem.

POUŽITÍ
Suspenze Protectam FN1® se používá jako povrchová úprava (nátěr) vhodný jako ochrana betonových a keramických ploch. Vrstva pomocí fotokatalytického efektu čistí vzduch od organických škodlivin a oxidů dusíku. Zároveň redukuje koncentraci virů, baktérií a plísní a omezuje růst lišejníků a dalších organizmů erodujících beton. Funkce vrstvy Protectam FN1® prodlužuje dobu mezi čistícími cykly povrchu. Vrstva je aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

INTERIÉR
GARÁŽE, SKLEPY, BUNKRY
– čištění vzduchu od polutantů, automobilových zplodin a zápachů.

VHODNÉ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU – snížené riziko epidemií

EXTERIÉR
BETONOVÉ BUDOVY A STŘEŠNÍ KRYTINY
– snižuje rychlost zašpinění, výskyt lišejníků a mechů. Aktivně likviduje většínu polutantů organického původu a automobilových zplodin.

BETONOVÉ BARIÉRY OKOLO SILNIC – likviduje zplodiny, snižuje rychlost zašpinění, výskyt lišejníků a mechů a erozi betonu.

BETONOVÉ PLOTY A DLAŽBA – snižuje rychlost zašpinění, výskyt lišejníků a mechů.

Více o Protectam FN1®

Protectam FN2®

protectam fn2

POPIS
Protectam FN2® je suspenze pro vytvoření svrchní minerální bezrozpouštědlové nátěrové aktivní fotokatalytické vrstvy na bázi oxidu titaničitého zabezpečující funkci čištění vzduchu, redukci mikroorganismů a do určité miry i krycí funkci.

POUŽITÍ
Výrobek Protectam FN2®  se používá jako sanitární fotoaktivní nátěr vhodný pro všechny běžné typy omítek, zděných či sadrokartonových podkladů, nátěrů v interiéru i exteriéru budov.
Vrstva Protectam FN2®  pomocí fotokatalytického oxidačního efektu čistí vzduch od organických škodlivin, včetně redukce virů a baktérií. Tato vlastnost zároveň odstraňuje zápachy z místnosti. Nátěr má bílou barvu. Vrstva Protectam FN2®  je aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra.

INTERIÉR
Optimální plocha pro funkci ochranného nátěru Protectam FN2® v interiéru je strop. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit intenzitou aktivujícího osvětlení a cirkulací vzduchu např. pomocí stropního světla s větrákem apod.

FIRMY, ŠKOLY A ÚŘADY – snížené riziko nákazy, menší nemocnost, odstranění zápachů

NEMOCNICE, ORDINACE, LABORATOŘE – ochrana pacientů a personálu, čistý vzduch

DOMÁCNOST – čisté, příjemné prostředí bez zápachů

ALERGICI, ASTMATICI – prevence a případná pomoc při dýchacích obtížích (závisí na typu potíží)

BARY A RESTAURACE – likviduje cigaretový kouř, čistí vzduch

VHODNÉ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU –snížené riziko epidemií

EXTERIÉR
OŠETŘENÍ FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ A ZDÍ
– snižuje špinitelnost, výskyt lišejníků a mechů. Aktivně likviduje většinu zplodin a čistí vzduch po celou dobu existence nátěru. Slouží jako mezivrstva proti graffiti a umožňuje jejich snazší odstranění.

Více o Protectam FN2®

Protectam FN3®POPIS
Protectam FN3® je suspenze pro vytvoření svrchní minerální bezrozpouštědlové nátěrové aktivní fotokatalytické vrstvy na bázi oxidu titaničitého zabezpečující funkci čištění vzduchu, redukci mikroorganismů s maximálním výkonem

POUŽITÍ
Výrobek Protectam FN3®  je optimalizovaný jako sanitární fotoaktivní nátěr vhodný pro všechny běžné typy omítek, zděných či sádrokartónových podkladů, nátěrů v interiéru i exteriéru budov. Vrstva Protectam FN3®  pomocí fotokatalytického oxidačního efektu čistí vzduch od organických škodlivin, včetně redukce virů a baktérií. Tato vlastnost zároveň odstraňuje zápachy z místnosti. Nátěr má bílou barvu. Vrstva Protectam FN3®  je aktivní okamžitě při dopadu denního světla nebo umělého světla s podílem UV spektra

INTERIÉR
Optimální plocha pro funkci ochranného nátěru Protectam FN3® v interiéru je strop. Účinnost fotokatalýzy lze výrazně zvýšit intenzitou aktivujícího osvětlení a cirkulací vzduchu např. pomocí stropního světla s větrákem apod.

FIRMY, ŠKOLY A ÚŘADY – snížené riziko nákazy, menší nemocnost, odstranění zápachů

NEMOCNICE, ORDINACE, LABORATOŘE – ochrana pacientů a personálu, čistý vzduch

DOMÁCNOST – čisté, příjemné prostředí bez zápachů

ALERGICI, ASTMATICI – prevence a případná pomoc při dýchacích obtížích (závisí na typu potíží)

BARY A RESTAURACE – likviduje cigaretový kouř, čistí vzduch

VHODNÉ PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU –snížené riziko epidemií

EXTERIÉR
OŠETŘENÍ FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ A ZDÍ
– snižuje špinitelnost, výskyt lišejníků a mechů. Aktivně likviduje většinu zplodin a čistí vzduch po celou dobu existence nátěru. Slouží jako mezivrstva proti graffiti a umožňuje jejich snazší odstranění.

Více o Protectam FN3®